شرکت پرن خواب، درسال ۱۳۹۰ باعنوان و برند رویال تحت مدیریت سرکارخانم پرن در چهاردانگه تهران آغاز به کار نموده و به سرعت مسیر رشد و گسترش تولید و فروش خود را طی نمود.
باتوجه به اینکه برند رویال ، برندی ست که مجوز ثبت ندارد و ثبت برند با عنوان “رویال” هم دارای منع قانونی بوده و سازمان ثبت برای این برند مجوز ثبت صادر نمیکند، لذا باتوصیه همکاران و نظر مدیرعامل محترم، در مهرماه ۱۳۹۸ تصمیم بر این شد که برندی انحصاری و قابل ثبت بصورت قانونی به ثبت برسد تااعتباری بیش از پیش، رقم زده شود.
بنابراین با همت مدیریت محترم و مشاوره همکاران گرامی، برند” پرن ” انتخاب شده، مراحل قانونی انجام و به ثبت سازمان اسناد و برندهای تجاری کشور رسید.
درحال حاضر گروه “پرن خواب” باافتخار درکنار تیمی متخصص در امر تولید و هم درلاین بازرگانی و فروش، گام های بلند و ارزنده ای درمسیر پیشرفت تولید داخلی، برداشته و امیدواریم اعتباری بیش از پیش برای تولید و خودکفایی صنعت این مرز و بوم به ارمغان بیاوریم.
قدردان توجه و اعتماد تک تک مصرف کنندگان برند ” پرن ” بوده ، هستیم و خواهیم بود.
باتشکر:
روابط عمومی شرکت پرن خواب

فهرست